Bahçe Bakımı

İnsan Odaklı Hizmetler

Bahçe Bakımı

Şehir nüfuslarının artışına paralel olarak betonarme yapılaşmaların artmasına ve yeşil alanların yok olmasına sebep olmaktadır. Yaşantımızda ortak alanlarda sahip olduğumuz yeşil alanlar önem arz etmektedir. Yeşil alanların oluşturulması ciddi bir maliyet ve zaman kaybı ile gerçekleştirilebildiğinden, mevcut yeşil alanların korunması ile maliyet ve zaman tasarrufu sağlanmış olacaktır.Bahçe bakımı kapsamında Mevcut yeşil alan, bitki, ağaçların;

– Günlük sulama çalışmalarının yapılması,
– Mevsimsel gübrelemelerinin peyzaj ekipleri tarafından yapılması,
– Budama ve havalandırma çalışmaları,
– Kışlık koruyucu tedbirlerin alınması,
– Mevsimsel çiçeklendirme.

Günümüz koşularında tüm bitkiler daha profesyonel ilgiye gereksinim duyar. Sağlıklı bitki ve bahçe için ayda bir veya iki kez düzenli olarak bakım yapılması gerekir.