Risk Analizi

İnsan Odaklı Hizmetler

Risk Analizi

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 30 Aralık 2012’de yürürlüğe girdi. Yasaya göre, kapıcı veya güvenlik gibi görevli çalıştıran apartmanlar 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren risk değerlendirmesi yapmak zorunda. Risk değerlendirmesi yaptırmak için en az bir çalışanın olması yeterli. Bu durumda kat malikleri işveren olarak değerlendirilecek ve söz konusu tarihten itibaren risk değerlendirmesi yapmaları mecbur olacak.