Profesyonel Yönetim

İnsan Odaklı Hizmetler

Profesyonel Yönetim

Değişen dünya ile Nüfus artışı; İnsanların beklentilerinde artışı da beraberinde getirmiştir. Nüfus artışı ile barınma sorununa çözüm için yüksek katlı bina ve toplu yaşam alanları oluşmuştur. Binalarda toplu halde yaşayan insanların kullandıkları ortak alanların yönetilmesi sorunları beraberinde getirmiştir. Toplu yaşam alanlarında farklı kültürlerin bir arada yaşıyor olması ortak alanların kullanımında sorunları beraberinde getirmiş ve komşuluk ilişkilerinde sorunlar oluşmaya başlamıştır. Yakın zamana kadar her sene yeni bir kişi yöneticilik görevini üstlenmekte; eski yönetici görevini devir ederken, sadece mali devir yapabilmekteydi. Birikim, deneyim, mevcut sorunlar ve çözüm alternatiflerini ve öngörülerini yeni kişiye aktaramamaktadır.

Amatör yönetici, ya teknik işlerden anlayıp bütçe yönetimini bilmemekte veya her ikisinden de anlayıp planlama veya insan kaynağını doğru kullanmayı başaramamakta, yahut sorun çözme yöntemlerinde çağdaş araç ve gereçleri kullanamamaktadır. Her dönem yöneticilik anlamında yeni baştan tecrübe kazanma, yönetilen projede uygun maliyet ve yaşam konforunda iyileşme sağlanması adına gerekli performans gösterilememektedir.

Yönetsel aksaklıklar bütçede büyük emek, para, bilgi ve zaman kayıplarına yol açmakta ve komşuluk ilişkilerinde sorunlara sebep olmaktadır. Tahmini işletme projesi genel giderlerin ölçümlenmesi ile yapılmadığından aidatlar ile ödeme dengesinde sapmalara sebep olmakta ve yönetici diğer kat malikleri tarafından şüphe ile itam edilmektedir.

Günümüzde hemen her toplu yaşam alanlarında yaşanan bu durum, sorunlarla baş başa kalan kat maliklerini yeni ve daha gerçekçi bir yönetim anlayışını benimsemeye yönlendirmektedir. Böylesi bir sorunun çözümü ise;, YÖNETİMİN PROFESYONELLEŞTİRİLMESİ dir. KAYLA Profesyonel Gayrimenkul Yönetimi ve Danışmanlık olarak ; profesyonel yaklaşımımızla sorunlarınızı ve sorumluluklarınızı üzerinizden alarak, komşuluk ilişkilerinizi iyileştirerek, yaşam konforunuzu arttırıyoruz. Toplu yaşam alanları Profesyonel Yönetimi için bizimle irtibata geçiniz.